Besøksvenner

Frivilligsentralen har en besøkstjeneste, men det er behov for flere frivillige for å utvikle denne tjenesten!

Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.

Besøksvenn kan du være både i private hjem og på institusjoner. Dere bestemmer sammen hva dere skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter - eller bare treffes for å prate.

2021 © Sømna frivilligsentral SA