Natteravn

Sømna Frivilligsentral er koordinator for natteravnordningen på Sømna.

NATTERAVN 1.MAI 2008 ( BA)

Siden Sømna er en liten kommune, arrangeres natteravn på oppfordring fra politi og barnevern når de ser et behov og når det arrangeres fester i bygda. De er også i nabokommunen Brønnøy når det er naturlig i forhold til natt til 1. mai, natt til 17. mai og lignende. 

De siste årene har konfirmantforeldre stilt opp som natteravner på ungdomsklubben Lime når det er arrangement der. Det er diakonen som har hovedansvaret for konfirmantnatteravnene.

Erfaringen med natteravnenes tilstedeværelse er at ungdommen blir roligere og samtidig føler seg trygge.
Vi erfarer at noen av ungdomsmiljøene har blitt tøffere, mer utagerende og voldelig. Det viser seg at terskelen for utagering, vold og rus er høyere ved voksnes tilstedeværelse.

Natteravner går der ungdommene er, snakker med ungdommene, hører hvordan de har det, og gir praktisk hjelp hvis det er nødvendig. Å gå natteravn er også en mulighet for å bli bedre kjent med det miljøet som ungdommer ferdes i.  

NATTERAVNENE ER ANSVARSFULLE, RASJONELLE VOKSNE SOM ER SYNLIG TILSTEDE FOR Å SKAPE ET TRYGT LOKALMILJØ FOR UNGDOMMEN.

 


NATTERAVNENES TI REGLER

-VÆR FORDOMSFRI
- VÆR ÅPEN
- BEHANDLE ALLE LIKT
- VÆR BLID OG VENNLIG
- VÆR HJERTELIG
- GI MYE ROS
- VIS INTERESSE
- VÆR FORSIKTIG
- LYTT
- HJELP
http://www.natteravn.no/


SØMNA HAR BEHOV FOR FLERE NATTERAVNER!

               

2021 © Sømna frivilligsentral SA